Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

ZPŮSOB OBJEDNÁVKY

Elektronická objednávka – E-SHOP, email: LTCar@email.cz
Telefonická objednávka - mob. 777570793 (PO – PÁ 10 – 17 hod.)
Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní smlouvu a kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu zaplatit prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.LTCar.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. 

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za uvedené zboží některým ze způsobů uvedených v těchto OP.
a)DOBÍRKOU- při převzetí zboží od přepravce (Česká pošta)
b) HOTOVĚ – při převzetí zboží na provozovně

Pokud kupující objedná zboží na zakázku nebo na objednávku, má právo prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši určené prodejcem. Prodejce je povinnen vystavit kupujícímu doklad o zaplacení zálohy.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 48 hod. ode dne doručení objednávky, která bude prodávajícím potvrzena. V případě, že zboží skladem není, budeme vás informovat (telefonicky, sms, emailem) o možném termínu dodání, většinou pět pracovních dní.  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím vybraného přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující se zavazuje potvrdit převzetí. Při poškození zásilky kupující zboží nepřebírá a sepíše protokol o škodě dle reklamačních podmínek přepravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. 

DOPRAVA ZBOŽÍ

1.ČESKÁ POŠTA 
2.PŘEPRAVNÍ SLUŽBA
3.OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. 
Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) a musí být odesláno na adresu firmy spolu s kopií dokladu o koupi. Kupní cenu prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů poté, co mu bude vráceno zboží dle těchto OP.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vady. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Záruka poskytnuta prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku při přebírání a převzít ji pouze pokud není poškozená. Při poškození zásilky kupující zboží nepřebírá a sepíše protokol o škodě dle reklamačních podmínek přepravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. Zjevné vady musí být u prodávajícího uplatněny do třech pracovních dnů od převzetí zboží. Při uplatnění reklamace nás informujte písemně, uveďte vady zboží a doklad o koupi zboží. Reklamace se snažíme vyřizovat co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamace.

Prodávající nepřebírá záruku, ani neodpovídá za vady, které vznikly: 
a)neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
b)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
c)zásahem vyšší moci – povodní, požárem apod. 
d)nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci 
e)zapojením zboží do sítě, neodpovídající příslušné ČSN EN
V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.
Veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím se řídí OP a českým právním řádem. Kupující a prodávající se zavazují řešit případně spory smírně.

Košík je prázdný.

 

TOPlist

zboží v e-shopu: 196 e-shop systém banan.cz

  X